Persondata

1-10-21
 
Oplysninger om persondata til kunder.
 
Retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af aftale hos frisørsalonen "HosFrisøren" cvr 26397782
 
Som følge af din aftale med salonen accepterer du denne privatlivspolitik;
 
Oversigt :
1.   Generalt
2.   Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger ?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne ?
2.3 Hvad bruger vi personoplysningerne til ?
2.4 Hvordan beskytter vi dine oplysninger ?
2.5 Retten til adgang til dine oplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger.
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen ag personoplysninger
3. Kontakt
 
1. Generalt
Gennem din aftale med salonen indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning,som får virkning i Danmark fra 25.maj 2018,samt den nye danske databeskyttelseslov,der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov.
Nedenfor kan du læse om de informationer,der indsamles,herunder hvordan oplysningerne behandles,hvad de bruges til,hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte,hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.
 
2. Personoplysninger.
2.1 Hvad er personoplysninger?
Salonen beder om dine almindelige kontaktoplysninger,når du bestiller tid til behandling.Det er primært oplysninger om dit navn og telefonnumme,
,men kan også være adresse,postnummer,e-mail.De personoplysninder jeg indsamler bruges til at identificere dig som kunde,samt levere de services du har købt af mig.De personoplysninger,som jeg indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen,vil blive opbevaret i mit IT-system og/eller i et fysisk register.
 
2.2 Hvor længe opbevarer jeg personoplysningerne?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af,hvor længe din aftale med salonen består.Når du køber en service hos mig har jeg brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger jeg har indsamlet på dig i mit IT-system hvorefter personoplysningerne arkiveres. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i salonen.Ved ophør som kunde i salonen vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år, fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører.Når personoplysningerne ikke længere er relevante,og jeg ikke er forpligtit til at opbevare dem,vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.
 
2.3 Hvad bruger jeg personoplysningerne til?
De personoplysninger jeg indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vore aftale,bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration,herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale du har indgået med salonen.Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til trediepart.Derudover kan jeg behandle dine oplysninger,hvis behandlingen er nødvendig for at salonen kan forfølge en legitim interesse,medmindre hensynet til dig går forud herfor.Anden videregivelse tillades kun såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.
 
2.4. Retten til indsigt i dine personoplysninger.
DU har som kunde i salonen ret til at få salonens bekræftigelse på at personoplysningerne vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv,som du har afgivet til salonen.Du er desuden berittiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
 
2.5. Retten til berigtigelse af dine personoplysnimger.
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af salonen uden unødig forsinkelse.
 
2.6. Retten til sletning af dine personoplysninger.
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af salonen uden unødig forsinkelse,hvis salonen ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.Bemærk venligst at såfremt salonen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne,kan du ikke kræve at dine personoplysninger slettes.
 
2.7. Beskyttelse af personoplysningerne.
Ifølge gældende lovgivning skal dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt.Jeg gemmer de personlige oplysninger ,du afgiver, i salonens IT-system eller fysisk i aflåst skab.
Mine sikkerhedsforanstaltninger kontroleres løbende for at afgøre om min behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensynstagen til dine rettigheder som kunde.
 
2.8.Ændringer i behandlingen af personoplysninger.
Jeg forbeholder mig ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.Ændres retningslinjerne,rettes datoen for "sidst opdateret" nederst på siden.Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.Hvis du ønsker adgang til de oplysninger som er registreret
  om dig i salonen,skal du rette henvendelse til Lene Jespersen på e-mail kuleje@mail.dk.
Er der registreret forkerte data eller har du andre indsigelser skal du rette henvendelse samme sted.Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer der er regitreret om dig.
Hvis du ønsker at klage over salonens behandling af dine personoplysninger kan dette ske ved henvendelse til Datatilsynet.
 
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail:dt@datatilsynet.dk
 
Med venlig hilsen
HosFrisøren
v/Lene Jespersen
Landlystvej 4 Nyker
3700 Rønne
 
Opdateret 1-10-2021
Hos Frisøren | Landlystvej 4 Nyker, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 56968240 | kuleje@hotmail.com